ПОЗИТИВ

Проектът засяга темата за хората с нарушено зрение и техният начин за възприемане на света. Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.

Проектът се реализира под формата на изложба, която включва видеоинсталация, видео, аудио и звукова инсталация. Един от акцентите на „Позитив“ е включването на хора с нарушено зрение в изработването на артистичните компоненти, участващи в изложбата.

В резултат на това се обособиха три аудио-визуални портрета в различен формат и една звукова инсталация, свързана с ехолокациятa.

Използваните медии създават аудиовизуална среда която провокира посетителите да включат всичките си сетива и по-конкретно слуха. Ние сме свикнали да възприемаме всичко първо с очите си, а хората със зрителни увреждания използват предимно тактилния метод – чрез докосване, другото им силно сетиво е слуха. Едно видео изображение не може да бъде видяно от човек с нарушено зрение, но може да бъде чуто и това да го пренесе на мястото на събитието. В този случай видеото се превръща в аудио картина за човек, който не може да използва зрението си, а пълният мрак, съпътстващ звуковата инсталация е като платно за виждащия, върху което той може да си представи и разположи траекториите от звуковите сигнали.

Звуковата инсталация работи с ориентацията в пространството и звуковото моделиране. Тя се базира на ехолокацията – един от методите за ориентиране на хора с нарушено зрение. Силата и интервалът на звуците, цялостното позициониране на елементите от инсталацията са изчислени  с помощта на незрящ асистент.

Видеоинсталацията проследява едно и също развиващо се действие от две различни позиции – на снимащия и на човек, който е загубил зрението си в последствие. За целта на незрящия е закрепена екшън камера, която паралелно записва действието като минаващо през неговите ръце и от неговата позицията.

Аудио инсталацията е вербален портрет на момиче с нарушено зрение. Представлява аудио запис на неин разказ. По този начин зрителят добива представа за момичето чрез нейните думи, без да има визуален контакт с нея.

Отделно видео представя въображението на човек, който никога не е виждал и визията за света от негова гледна точка.

Проектът е със социална насоченост и има изследователски  характер. Главните участници в него са хора с нарушено зрение. Той е насочен както към тях, така и към обществото.

Целта на Позитив е да фокусира вниманието на обществото върху хората със зрителни увреждания. Тези хора имат специфични нужди, които налагат различия във възприемането на света, общуването, мобилността им. Незрящите получават информация за заобикалящата среда без да могат да използват очите си. Акцента на „Позитив“ има за цел да представи активният облик на хората с увредено зрение и да помогне на останалата част от обществото да разбере света на незрящият човек.

Името на проекта е комбинация от дефиницията за позитив във фотографията, т.е. реално изображение върху лента и определението за позитивна психология, според което позитивната психология  „изучава силите и добродетелите, които карат индивидите и обществата да процъфтяват“.

Проекта:

  • Проследява темата за хората с нарушено зрение
  • Представя проблемите на тази група от хора със средствата на съвременното изкуство
  • Създава условия за участие на хора с нарушено зрение в изграждането на отделните артистични компоненти
  • Обръща внимание на ехолокацията като уникално средство за ориентиране на незрящи в пространството
  • Генерира диалог между обществото и света на незрящият човек
  • Търси връзката между квантовата теория  и начинът, по който хората с нарушено зрение възприемат света
  • Прави паралел между хора, родени без зрение и тези, които са изгубили зрението си в последствие

English version

https://shiny5sg.wixsite.com/diana-boneva/1st-project  

Проект Позитив е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Проектът се осъществява  с подкрепата на Сдружение Натуралистично и в партньорство  с Фондация Визионер, Национален център за рехабилитация на слепи, Пловдив и Тракарт Изследователски център, Пловдив