За звуковата инсталация

Звуковата инсталация работи с ориентацията в пространството и звуковото моделиране. Тя се базира на ехолокацията – един от методите за ориентиране на незрящи в пространството. Този метод помага на хората със зрителни увреждания да откриват обектите чрез долавяне на отзвука от самите обекти. Посредством произвеждането на звуци незрящите могат да разшифроват звуковите вълни, отразени от предметите и да определят тяхното място и размери.

Използването на ехолокация изисква повече опит и постоянство, но може да помогне на хората с нарушено зрение да се движат много по-свободно и да си взаимодействат по-добре със света.

Звуковата инсталация е предназначена както за незрящи – да ги насочи към по-осъзнато и активно прилагане на ехолокацията, така и за всички останали – да им даде възможност да разберат как се справя човек, който не може да използва зрението си.

Звуковата инсталация е замислена максимално опростено и напомня игра, в която трябва да се улучи конкретна цел. Тя се състои от мишена, пинк-понк топчета и два контейнера. Мишената представлява плоска звукова кутия с вграден зумер. Единият контейнер е празен, а в другият се съхраняват топчетата. Празният контейнер е поставен на определено разстояние от мишената. Целта е топчето да улучи празния контейнер чрез рикошет в мишената. Идеята е участника да се ориентира по звуците на топчетата и мишената без да използва зрението си.

Най-важният елемент от звуковата инсталация е звуковата мишена. Тя представлява плоска кутия от шперплат с вграден зумер. Зумерът е скрит зад специално капаче с малък отвор за насочване на звука. Това капаче обозначава мястото, в което се стреля. Позицията на капачето, силата и интервалът на звуците, цялостното позициониране на елементите от инсталацията са изчислени с помощта на Панчо Карамански.